Anguttara-nikája 1

Ékaka-nipáta

1. Kapitola

 

Obsah:
1. - 10. Zachvácená mysl  
31. - 40. Nezkrocená mysl
48. - 52. Zářivá mysl
56. - 73. Mysl jako předchůdce prospěchu a neprospěchu

 

1. - 10. Zachvácená mysl  

1. Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Pane," odpověděli mu mniši. Vznešený řekl:
"Mniši, neznám žádný jiný tvar, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl muže, jako tvar ženy (itthirúpam). Tvar ženy vskutku zachvacuje a zaujímá mysl muže."

2. Mniši, neznám žádný jiný zvuk, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl muže, jako zvuk ženy (itthisaddo). Zvuk ženy vskutku zachvacuje a zaujímá mysl muže.

3. Mniši, neznám žádnou jinou vůni, která by tak zachvacovala a zaujímala mysl muže, jako vůně ženy (itthigandho). Vůně ženy vskutku zachvacuje a zaujímá mysl muže.

4. Mniši, neznám žádnou jinou chuť, která by tak zachvacovala a zaujímala mysl muže, jako chuť ženy (itthiraso). Chuť ženy vskutku zachvacuje a zaujímá mysl muže.

5. Mniši, neznám žádný jiný dotek, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl muže, jako dotek ženy (itthiphotthabbo). Dotek ženy vskutku zachvacuje a zaujímá mysl muže.

6. Mniši, neznám žádný jiný tvar, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl ženy, jako tvar muže (purisarúpam). Tvar muže vskutku zachvacuje a zaujímá mysl ženy.

7. Mniši, neznám žádný jiný zvuk, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl ženy, jako zvuk muže (purisasaddo). Zvuk muže vskutku zachvacuje a zaujímá mysl ženy.

8. Mniši, neznám žádnou jinou vůni, která by tak zachvacovala a zaujímala mysl ženy, jako vůně muže (purisagandho). Vůně muže vskutku zachvacuje a zaujímá mysl ženy.

9. Mniši, neznám žádnou jinou chuť, která by tak zachvacovala a zaujímala mysl ženy, jako chuť muže (purisaraso). Chuť muže vskutku zachvacuje a zaujímá mysl ženy.

10. Mniši, neznám žádný jiný dotek, který by tak zachvacoval a zaujímal mysl ženy, jako dotek muže (purisaphotthabbo). Dotek muže vskutku zachvacuje a zaujímá mysl ženy.

 

31. - 40. Nezkrocená mysl 31. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému neprospěchu (mahato anatthája), jako nezkrocená mysl (adanta čitta). Nezkrocená mysl vede k velkému neprospěchu.

32. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému prospěchu (mahato atthája), jako zkrocená mysl (danta čitta). Zkrocená mysl vede k velkému prospěchu.

33. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému neprospěchu, jako nestřežená mysl (agutta čitta). Nestřežená mysl vede k velkému neprospěchu.

34. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému prospěchu, jako střežená mysl (gutta čitta). Střežená mysl vede k velkému prospěchu.

35. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému neprospěchu, jako nechráněná mysl (arakkhita čitta). Nechráněná mysl vede k velkému neprospěchu.

36. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému prospěchu, jako chráněná mysl (rakkhita čitta). Chráněná mysl vede k velkému prospěchu.

37. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému neprospěchu, jako neovládaná mysl (asamvuta čitta). Neovládaná mysl vede k velkému neprospěchu.

38. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému prospěchu, jako ovládaná mysl (samvuta čitta). Ovládaná mysl vede k velkému prospěchu.

39. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému neprospěchu, jako nezkrocená, nestřežená, nechráněná a neovládaná mysl. Nezkrocená, nestřežená, nechráněná a neovládaná mysl vede k velkému neprospěchu.

40. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která vede k tak velkému prospěchu, jako zkrocená, střežená, chráněná a ovládaná mysl. Zkrocená, střežená, chráněná a ovládaná mysl vede k velkému prospěchu.

 

48. - 52. Zářivá mysl

48. Mniši, neznám žádnou jinou věc, která se tak rychle mění, jako mysl. Proto není snadné dát přirovnání pro tak rychlou změnu mysli.

49. Mniši, zářivá (pabhassara) je tato mysl, ale je znečištěna přicházejícími nečistotami.

50. Mniši, zářivá je tato mysl, a je oproštěna od přicházejících nečistot.

51. Mniši, zářivá je tato mysl, ale je znečištěna přicházejícími nečistotami. Nepoučený obyčejný člověk to nechápe tak, jak to skutečně je, a proto pro něj není možné rozvíjení mysli, říkám.

52. Mniši, zářivá je tato mysl, a je oproštěna od přicházejících nečistot. Poučený ušlechtilý žák to chápe tak, jak to skutečně je, a proto pro něj je možné rozvíjení mysli, říkám.

 

56. - 73. Mysl jako předchůdce prospěchu a neprospěchu

56. Mniši, jakékoliv jsou zde neprospěšné stavy (dhammá akusalá), jež mají podíl na neprospěšném, jsou součástí neprospěšného, všechny tyto stavy mají mysl jako svého předchůdce (manopubbangamá). Mysl vzniká jako první z nich, následována neprospěšnými stavy.

57. Mniši, jakékoliv jsou zde prospěšné stavy (dhammá kusalá), jež mají podíl na prospěšném, jsou součástí prospěšného, všechny tyto stavy mají mysl jako svého předchůdce. Mysl vzniká jako první z nich, následována prospěšnými stavy.

58. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako nedbalost (pamáda). V tom, kdo je nedbalý, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

59. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako dbalost (appamáda). V tom, kdo je dbalý, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

60. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako lenost (kosadždža). V tom, kdo je líný, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

61. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako energičnost (virijárambha). V tom, kdo je energický, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

62. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako mnoho přání (mahiččhatá). V tom, kdo má mnoho přání, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

63. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako málo přání (appiččhatá). V tom, kdo má málo přání, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

64. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako nespokojenost (asantutthitá). V tom, kdo je nespokojený, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

65. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako spokojenost (santutthitá). V tom, kdo je spokojený, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

66. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako povrchní pozornost (ajoniso manasikára). V tom, kdo má povrchní pozornost, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

67. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako důkladná pozornost (joniso manasikára). V tom, kdo má důkladnou pozornost, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

68. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako nejasné chápání (asampadžaňňa). V tom, kdo má nejasné chápání, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

69. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako jasné chápání (sampadžaňňa) . V tom, kdo má jasné chápání, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

70. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako špatné přátelství (pápamittatá). V tom, kdo má špatné přátele, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

71. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako dobré přátelství (kaljánamittatá). V tom, kdo má dobré přátele, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

72. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé neprospěšné stavy a mizí již vzniklé prospěšné stavy, jako oddávání se neprospěšným stavům a neoddávání se prospěšným stavům (anujógó akusalánam dhammánam ananujógó kusalánam dhammánam). V tom, kdo je oddaný neprospěšným stavům a není oddaný prospěšným stavům, budou vznikat ještě nevzniklé neprospěšné stavy a již vzniklé prospěšné stavy budou mizet.

73. Mniši, neznám žádou jinou věc, která způsobuje, že vznikají ještě nevzniklé prospěšné stavy a mizí již vzniklé neprospěšné stavy, jako oddávání se prospěšným stavům a neoddávání se neprospěšným stavům (anujógó kusalánam dhammánam ananujógó akusalánam dhammánam). V tom, kdo je oddaný prospěšným stavům a není oddaný neprospěšným stavům, budou vznikat ještě nevzniklé prospěšné stavy a již vzniklé neprospěšné stavy budou mizet.

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský