Khuddaka nikája
Sbírka krátkých rozprav
 

 
     1. Khuddakapátha - Krátké pasáže
 
     2. Dhammapada - Slova Učení
 
     3. Udána - Proslovy
 
     4. ItivuttakaBuddhova rčení  
 
     5. Suttanipáta - Sbírka rozprav