Anguttara-nikája 9

Navaka-nipáta

9. Kapitola

 

16. Saňňá-sutta  Vnímání

Mniši, je-li rozvíjeno a často prováděno devět [druhů] vnímání (saňňá), je to velice plodné a velice prospěšné, ústí to v bezsmrtnost (amatogadhá), končí to v bezsmrtnosti (amatoparijosáná). Kterých devět?
(1.)Vnímání [tělesné] nečistoty (asubhasaňňá)
(2.)Vnímání smrti (maranasaňňá)
(3.)Vnímání odpudivosti jídla [výživy] (áháre patikúlasaňňá)
(4.)Vnímání nezaujatosti [nelibosti] vůči celému světu (sabbaloke anabhiratasaňňá)
(5.)Vnímání nestálosti (aniččasaňňá)
(6.)Vnímání strasti v nestálosti (aničče dukkhasaňňá)
(7.)Vnímání ne-já ve strasti (dukkhe anattasaňňá)
(8.)Vnímání opuštění (pahánasaňňá)
(9.)Vnímání bezvášnivosti (virágasaňňá)
Je-li rozvíjeno a často prováděno těchto devět [druhů] vnímání (saňňá), je to velice plodné a velice prospěšné, ústí to v bezsmrtnost (amatogadhá), končí to v bezsmrtnosti (amatoparijosáná).

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský